Ungdomsdemokratidagen 2017

Återigen hade jag den stora äran att få vara moderator och hålla i trådarna under UNGDOMSDEMOKRATIDAGEN 2017. Ett riktigt hedersuppdrag.

Ett 80-tal ungdomar fick prata politik och demokrati ur ett ungdomsperspektiv, jobba med medborgarförslag, översiktsplaner, svara på frågor från politiker och själva ställa frågor till politikerna under ”heta stolen”.

Kanonbra driv från alla håll – det här är en riktigt bra dag!

Jag fick inleda dagen med att bland annat låta ungdomarna para ihop sig med någon de inte kände och jobba med lära-känna-övningar under analyserande former. Tror att det var uppskattat.