Vinnande Presentationer för Ekonomer

Vill ni boka den här utbildningen till ert företag – kontakta Oskar

Vinnande presentationer för ekonomer

Erbjuds som tvådagarskurs eller två halvdagar. Som öppen kurs att anmäla sig till eller som låst kurs till ert företag eller organisation.

Upplägget är detsamma som kursen Vinnande Presentationer, men här ligger fokus på ekonomiyrket och presentationer med ekonomiskt innehåll. Vi arbetar mycket med att förtydliga, förenkla och visualisera innehållet i den ekonomiska presentationer. Deltagarna får jobba med olika presentationsscenarion där man som ekonom kan hamna och hur man på bästa sätt anpassar sig inför t.ex. en ledningsgrupp, icke-ekonomer, att rapportera avvikelser osv.

Sergel Talarkonst är en av ytterst få retorikfirmor som erbjuder ett kursupplägg specifikt för ekonomer.

Sergel Talarkonst - Portrett Oskar Sergel

Referenser