Föreläsning Digital Presentationsteknik

Vad det är som skapar vinnande presentationer och möten?

Digitala möten och presentationer ställer nya krav på oss. Och skapar nya möjligheter. Men en sak är säker – vi kan inte göra på samma sätt som i fysiska möten. Vi måste anpassa oss till det digitala forumet och hybridmötet.

Den här föreläsningen beskriver på ett lättillgängligt sätt hur ni skapar vinnande möten och presentationer i den digitala världen.

Här behandlas kamera, vinklar, ljud, ljus, mottagaranpassning, struktur, delaktighet, interaktiva verktyg, Power Point, interaktion, rösten, kroppsspråket, blicken, inledningar, hybridmötet och en massa mer

Sergel Talarkonst - Portrett Oskar Sergel

Hör av er med en förfrågan – det är en bra början!

Referenser