Villkor

Deltagarantal 
Vid för lågt deltagarantal har Sergel Talarkonst rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda kursavgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Priser 
Priserna gäller per deltagare och inkluderar kursdokumentation, frukost, lunch samt eftermiddagskaffe. Moms tillkommer (25%).

Bokning 
Bokning sker på hemsidan ovan. Bokningen är bindande. I mån av plats tar vi även emot bokningar efter anmälningstidens utgång.

Bekräftelse 
Du får en bekräftelse via e-post efter att vi mottagit din anmälan.

Betalning 
Faktura på kursavgiften skickas efter mottagen anmälan. Betalningstid är 30 dagar eller senast 10 dagar innan kursstart.

Avbokning 
Avbokning ska ske skriftligen till oss per e-post eller brev. Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart debiteras en administrationskostnad av 500 kr. Vid avbokning 30-11 dagar för kursstart debiteras 50% av kursavgift. Vid avbokning senare än 11 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgift. Vid förhinder att delta på kursen kan platsen överlåtas till en kollega.