Den Goda Kommunikationen

”God & effektiv kommunikation – nyckeln till framgångsrika team”

Oskar Sergel, grundare av Sergel Talarkonst, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring hur God och Effektiv kommunikation är nyckeln till att bygga framgångsrika team. 

Med Oskars hjälp kommer du att lära dig hur avgörande kommunikationen är för att stärka samarbetet och öka produktionen inom en grupp. Du kommer att få ta del av verkliga exempel på både misslyckanden och framgångar samt lära dig hur du kan undvika fallgropar och maximera dina möjligheter till framgång.

Du kommer får ta del av tre konkreta nycklar för att leda ditt team till god och effektiv kommunikation. Också får du berättelsen om den vita kaninen – en berättelse som kan vara helt avgörande för huruvida du hittar förhållningssättet som leder till framgång eller ej.

Sergel Talarkonst - Föreläsning Oskar Sergel

Ett smakprov från föreläsningen Den Goda Kommunikationen.

Hör av er med en förfrågan – det är en bra början!

Recensioner av föreläsningen