Den Goda Kommunikationen

Det här utvecklingsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att förstå och förbättra din kommunikation med andra människor.

Plats och datum för Den Goda Kommunikationen: Wångens riksanläggning (datum kommer)

Investering fem utbildningsdagar: 19.900 kr exkl. moms per pers.
All inklusive avseende kursmaterial, boende och mat.

Den Goda Kommunikationen

I Den Goda Kommunikationen kommunicerar vi effektivt, öppet och lyssnande med varandra. Vi anpassar det vi ska säga utefter den som ska lyssna och vi formulerar oss tydligt.

Det gör vi oavsett kommunikationens innehåll och vi gör det utan att behöva känna rädslor kring hur budskapet ska tas emot. När vi skapar den atmosfären skapar vi också en miljö där människor kan känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Utvecklingsprogrammet Den Goda Kommunikationen

Det här utvecklingsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att förstå och förbättra din kommunikation med andra människor. Du kommer att få skapa din egen kommunikationsprofil och tillsammans med övriga deltagare och kursledare fördjupa din förståelse för muntlig kommunikation. Ett stort fokus ligger på att du arbetar med övningar, självinsikt och feedback.

Den teoretiska grunden i utvecklingsprogrammet består av två etablerade fundament:

FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). En av världens mest använda teorier om relationer mellan människor och hur dessa relationer kan förbättras. Med de tre dimensionerna tillhöra – kontroll – öppenhet förklarar teorin de flesta interaktioner människor emellan. Genom olika instrument, metoder och övningar möjliggörs att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet och kommunikationen med människor.

Retorik – läran om talekonsten. I drygt 2 500 år har människan intresserat sig för den effektiva kommunikationen. Oavsett situation är grunderna för en vinnande kommunikation desamma: det handlar om att vara väl förberedd, att anpassa sig efter mottagaren, att vara tydlig och att hitta sin egen kommunikativa stil. Genom olika modeller och övningar kan vi fastställa de sätt som passar oss bäst och gör oss framgångsrika inom muntlig kommunikation.

Detta är en öppen utbildning
Ni som går denna utbildning har ett gemensamt mål: en vilja förbättra er muntliga kommunikation och er förståelse för muntlig kommunikation. Oavsett om den sker på din arbetsplats eller privat, som ledare eller anställd, som kvinna eller man, som erfaren eller oerfaren.

Programmet innehåller:
De fem utbildningsdagarna består av en process där vi först blickar inåt och sedan utåt. Vi hjälper varandra att utvecklas genom kartläggning, träning, öppenhet och feedback. De grundläggande delarna i utbildningen är:

 • FIRO-teorin
 • Öppenhet och lyssnande
 • Egna val
 • Rädslor
 • De tre beteendedimensionerna: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet
 • De tre känslodimensionerna: Betydelsefull, Kompetent och Omtyckt
 • Att ge och ta emot feedback
 • Kommunikationsprofil
 • Effektiv muntlig kommunikation
 • Den förtroendeingivande talaren
 • Paketera ett budskap – retoriska modeller och strukturer
 • Mottagaranpassning – att vara närvarande och inkännande
 • Fallgropar inom kommunikation
 • Argumentation
 • Orden – rösten – kroppen

Plats och datum: Wångens riksanläggning den 26-28 februari samt 12-13 maj 2020

Gruppstorlek: 12 deltagare

Investering: 19.900 kr exkl. moms per pers. All inklusive avseende kursmaterial, boende och mat.

Anmälan och bekräftelse: Anmälan om deltagande på info@ajiwa.se eller oskar@sergeltalarkonst.se. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

För mer information: Ingemar Edström på +46 76 770 10 26 eller info@ajiwa.se. Alternativt Oskar Sergel på +46 70 553 40 00 eller oskar@sergeltalarkonst.se.

Utbildningsledare:
Ingemar Edström, ägare av utbildningsföretaget Ajiwa Pedagogisk Utveckling AB. LHEP-handledare (Licensed Human Element Practitioner Program).

Oskar Sergel, ägare av utbildningsföretaget O. Sergel Talarkonst AB. Utbildare inom retorik och FIRO Element B-handledare.

Sergel Talarkonst - Portrett Oskar Sergel

Referenser