Vinnande muntlig kommunikation!

Jag tänker mycket på kraften av att prata effektivt med varandra inom en organisation. På samma sätt som det finns bra strukturer och modeller för ledarskap, produktion, organisation, leverans och möten…så finns det fantastiska strukturer och modeller för HUR vi pratar inför och med varandra.

Föreställer er den enorma effektivisering ett företag kan genomgå genom att medarbetarna börja prata på rätt sätt med varandra. Den tid vi sparar in på t.ex. möten genom att vara tydliga och hålla oss till saken. Den utgift vi sparar genom att eliminera missförstånd och begripligt säga det vi tycker. Den kreativitet som skapas mellan människor under en vinnande presentation.

Att hjälpa människorna i en organisation med detta. Det är vad min retorikfirma gör.

Välkomna till Sergel Talarkonst AB.