Stort projekt sjösatt hos Meritmind!

En intensiv vår med mycket manusarbete och sedan filmande har resulterat i 22 utbildningsfilmer inom temat VINNANDE PRESENTATIONER FÖR EKONOMER. Dessa publiceras snart på Meritminds utbildningsplattform tillgängliga för medarbetare och kunder. Till detta erbjuds utbildningsdagar där deltagarna får vässa sina presentationskunskaper i form av praktiska övningar. Ett fantastiskt roligt projekt som nu ska löpa några år framöver. Gott samarbete med Meritmind och filmbolag som gjort att jag har fått vässa mitt material avsevärt. Och alltid lika ovant att se sig själv på film. Men nyttigt även för en retoriker.