SE HÄR ALLA EKONOMER! (nu även i Gbg)

Fem års lyckat samarbete med Taurus Ekonomiutbildning AB har nu resulterat i att vi gemensamt presenterar en ny kurs: VINNANDE PRESENTATIONER FÖR EKONOMER.

  • 18 maj i Stockholm
  • 30 maj i Östersund
  • 1 juni i Göteborg

Du lär dig att hålla en vinnande och tydlig presentation som ekonom. Med fokus på ekonomiyrket lägger vi under dagen stor vikt vid vad som krävs för att du på bästa sätt ska vässa din framtoning inför andra. Vi går igenom effektiva upplägg för presentationer med ekonomiskt innehåll, hur man förtydligar, paketerar och visualiserar innehållet, hur man smidigt mottagaranpassar presentationen och hur man genomför den på skickligast sätt.

Läs mer och boka här: https://www.utbildning.se/kurser/taurus-ekonomiutbildning/vinnande-presentationer-for-ekonomer-251638

Oskar Sergel från Sergel Talarkonst håller i avsnittet retorik-presentationsteknik, på utbildningen Diplomerad Controller. Avsnittet är mycket omtyckt av alla deltagarna. Oskar startar med att ge deltagarna en viktig genomgång om både retorikens grunder samt en massa olika praktiska tips kring vad man ska tänka på inför en presentation. Därefter får deltagarna utföra först gruppvisa och sedan individuella presentationer. Efter varje presentation så sker en utvärdering. Jag märker att detta arbetssätt är mycket framgångsrikt och jag är imponerad över hur mycket deltagarna lär sig på den förhållandevis korta tiden. Det är otroligt inspirerande att lyssna på Oskar, dels därför att innehållet är så intressant men också beroende på Oskars förmåga att få alla väldigt engagerade och motiverade.
     Avsnittet är så populärt att vi nu har vi valt att plocka ut denna del, vässa den ytterligare och erbjuda den som en egen kurs: VINNANDE PRESENTATIONER FÖR EKONOMER.
//Michael Andersson – VD Taurus Ekonomiutbildning AB

Bild Oskar Sergel