Kurser

Nedan beskrivs kurserna i sammanfattad form. Vill du ta del av ett utförligt och exakt kursinnehåll – mejla till oskar@sergeltalarkonst.se.

VINNANDE PRESENTATIONER

Erbjuds som en eller tvådagarskurs. Som öppen kurs att anmäla sig till eller som låst kurs till ert företag eller organisation.

Den här utbildningen är för alla som vill bli vassare på att prata inför och med andra människor.
I den här kursen varvas teoretiska pass med mycket praktisk träning och feedback. Var och en av deltagarna får individuell hjälp att kartlägga och arbeta med just de delar som behövs utvecklas för att bli en vinnande presentatör. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa varandra och dela med oss av tips och erfarenheter. Efter kursen får alla deltagarna en individuell skriftlig feedback av kursledaren.

Syftet är att deltagarna ska lämna kursen med verktyg och insikter som gör att de kan framgent kan hålla vinnande presentationer. Forskning och litteratur varvas med kursledarens erfarenheter och flertalet diskussionsinslag. Vi behandlar hur du som presentatör på bästa sätt ska genomföra en mottagaranpassad presentation.

Kursen håller ett högt tempo, men formen är trivsam och vi har väldigt roligt tillsammans.

Efter att ha gått retorikkursen Vinnande presentationer har jag bra verktyg och bättre självförtroende för att skapa och framföra mina företagspresentationer. Jag har nu fått beröm av kollegor både två och tre gånger för mina presentationer, och då har jag knappt börjat använda verktygen. Innehållet i kursen är lagom stort för för att ta till sig och upplägget är tydligt och konkret. Vi gick igenom och arbetade med några få presentationsmodeller som är användbara i alla möjliga sammanhang. Oskar är inspirerande som föreläsare och tydliggör hur hur röst och kroppsspråk påverkar trovärdigheten i det man presenterar. Jag rekommenderar starkt kursen för alla som vill förbättra sina presentationer. //Pedro Blom – Honungsbiet

Boka nu

VINNANDE PRESENTATIONER FÖR EKONOMER

Erbjuds som tvådagarskurs eller två halvdagar. Som öppen kurs att anmäla sig till eller som låst kurs till ert företag eller organisation.

Upplägget är detsamma som ovan, men här ligger fokus på ekonomiyrket och presentationer med ekonomiskt innehåll. Vi arbetar mycket med att förtydliga, förenkla och visualisera innehållet i den ekonomiska presentationer. Deltagarna får jobba med olika presentationsscenarion där man som ekonom kan hamna och hur man på bästa sätt anpassar sig inför t.ex. en ledningsgrupp, icke-ekonomer, att rapportera avvikelser osv.

Sergel Talarkonst är en av ytterst få retorikfirmor som erbjuder ett kursupplägg specifikt för ekonomer.

”Tack vore denna kurs vet jag precis hur jag skall gå till väga och vad skall jag tänka på vid min nästa presentation och därför kommer jag att inte heller vara lika nervös. Väldigt lärorik och rolig kurs. Jag fick väldigt konstruktiva och nyttiga råd från Oskar. Jag rekommenderar varmt kursen för alla som vill lära sig eller vill förbättra sin presentationsteknik.”
//Alicia Agres – AGRES Redovisningsbyrå

Boka nu